Όροι Χρήσης

   Με την εγγραφή σας εξουσιοδοτείτε την ιστοσελίδα μας να σας αποστέλει ενημερωτικά newsletter.

    Η ιστοσελίδα μας έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες της. Η χρήση της προυποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της.

   Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών υπόκειται στους όρους της Ελληνικής νομοθεσίας για προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

   Ανήλικα άτομα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.

   Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη και δεν παρέχουμε εγγύηση για τυχόν προσβολή κάθε είδους δικαιωμάτων ή αποζημιώσεις ή κάθε είδους ζημίες από την χρήση της ιστοσελίδας μας. Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κάθε τύπου ζημία από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας ή των προιόντων ή υπηρεσιών, ή από λάθη, παραλείψεις, ελαττώματα, κλπ.

   Η χρήση της σελίδας μας γίνεται με δική σας και μόνο ευθύνη.

   Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα κλπ ανήκουν σε εμάς ή σε τρίτους διαφημιζόμενους.

   Σε περίπτωση που ο χρήστης παρέχει οικιοθελώς τα δεδομένα του, τότε τα αποθηκεύουμε και τα επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό μας.

   Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή του και την διακοπή αποστολής ενημερωτικού υλικού. Το email σας θα χρησιμοποιηθεί μόνο από εμάς για την αποστολή πληροφοριακού υλικού.

   Ο σκοπός μας είναι η ενημέρωση σας για προιόντα ή υπηρεσίες καθώς και προσφορές προς τους χρήστες της σελίδας μας, η έρευνα αγοράς, η αποστολή ενημερωτικού υλικού και η παροχή υπηρεσιών μέσα από την σελίδα μας όπως π.χ. άμεση αγορά. Την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφορές, τα προιόντα ή τις υπηρεσίες έχουν οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

   Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε μονομερώς τους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείται με τα παραπάνω παρακαλώ κάντε διαγραφή από μέλος μας και σταματήσετε να χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες μας.