Ορθορεξία: όταν η υγιεινή διατροφή με κάθε κόστος μπορεί να γίνει διατροφική διαταραχή

88

Κοντά στην ανορεξία, η παθολογική ορθορεξία είναι μια ολέθρια διατροφική διαταραχή που αντιστοιχεί στην εμμονή να τρώμε μόνο ποιοτικά τρόφιμα.